MILIEUCOORDINATIE

We nemen de uitvoering of ondersteuning van de milieucoördinator
op zodat je bedrijf zich zorgeloos kan concentreren op haar kerntaken.

MILIEUCOORDINATOR

Een milieucoördinator zorgt voor het kader, de invulling en de bewaking voor een verantwoorde, milieubewuste en duurzame bedrijfsvoering.  Klasse 1 bedrijven dienen een milieucoördinator aan te stellen en dienen de milieu wetgevingen na te leven.

We kunnen je bijstaan als extern erkend milieucoördinator A. We voorzien in specifieke diensten om je te informeren en adviseren van de wettelijke milieu verplichtingen.

Onze jarenlange ervaring als milieucoördinator maakt dat we je kunnen wijzen op mogelijke risico’s maar ook op de opportuniteiten die zich aandienen.

By Have a nice day Photo - shutterstock_700498828

Onze expertise als milieucoördinator

Neem Contact