VEILIGHEID

We herleiden de preventieadviseur
taken en verantwoordelijkheden tot de essentie
voor je bedrijf.

Preventieadviseur

Een preventieadviseur – arbeidsveiligheid bepaalt en bewaakt het welzijn van de werknemers in lijn met het beleid, de wetgeving en reglementaire bepalingen. Het is een wettelijk verplichte functie in een Belgische onderneming.

Met onze aanpak willen wij doen nadenken, bewust maken en bijsturen zodat de opdracht tot de essentie herleidt kan worden. Dit zorgt voor een betere invulling en een grotere betrokkenheid van de preventieadviseur waarin de veiligheid en het welzijn van de werknemers meer is dan het-volgen-van-de-regels.

By goodluz - shutterstock_579889162

Taken

By Brian A Jackson - shutterstock_264466133

Risicoanalyse

Een risicoanalyse bestaat uit het bestuderen van de blootstelling van werknemers aan gevaren en risico’s op de werkplek. Deze analyse geldt voor alle niveaus, vanaf de organisatie in zijn geheel tot het individu, gaande over alle werkgroepen en functies.

Er bestaan verschillende methoden en technieken om een risicoanalyse uit te voeren. In functie van de situaties selecteren we de methode of een nemen we een combinatie van methodes. Een risicoanalyse bestaat uit drie verschillende fasen:

 • De identificatie van gevaar: oplijsten van de mogelijke oorzaken van ongevallen en identificeren van de blootgestelde personen
 • De bepaling van de risico’s: opsporen en registreren van de eventuele risico’s die aanwezig kunnen zijn op de werkplek
 • De evaluatie van de risico’s: geeft de mogelijkheid om de risico’s te klasseren volgens graad van belangrijkheid

Het dynamisch risicobeheersingssysteem

De risicoanalyse en de maatregelen die er uit voortvloeien vormen één der principiële elementen van het dynamisch risicobeheersingssysteem, meer bepaald de gestructureerde en planmatige aanpak van preventie opgelegd aan de werknemers.

Uitvoering

De werkgever wordt bijgestaan door zijn interne of externe dienst voor preventie om dit te realiseren.

By Africa Studio - shutterstock_552721804

Begeleiding ISO 45001

In 2018 werd de norm OHSAS 18001 vervangen door de norm ISO 45001.

Net zoals ISO 14001 en ISO 9001 geeft ISO 45001 een aantal formele criteria zonder te bepalen hoe de invulling dient te gebeuren noch hoe hoog men de lat dient te leggen.

Veiligheidsmanagement bestaat uit volgende elementen:

 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen
 • Invloed van in- en externe veranderingen op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid leiding
 • Risico’s én kansen
 • Communicatie op basis in- en externe behoeften
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures

We bieden je strategische en operationele ondersteuning gedurende het certificatieproces. Afhankelijk van de middelen en je wensen kunnen wij de opzet en implementatie van het systeem volledig zelf opnemen dan wel een coördinerende of adviserende rol spelen.

We beschikken over adviseurs die ervaring hebben met het opzetten en implementeren van veiligheidszorgsystemen.

Neem Contact